Màng VCI (VCI Films)

Màng VCI có các đặc tính VCI, do đó giải phóng các phân tử VCI bám vào bề mặt của thiết bị dưới màng bọc, bảo vệ thiết bị khỏi các tác động ăn mòn hoặc gỉ sét. Màng VCI hoạt động như một rào chắn vật lý giữa sản phẩm và môi trường bên ngoài, bảo vệ sản phẩm khỏi các yếu tố có thể gây hại. Với khả năng VCI bổ sung, người dùng có thể yên tâm rằng sản phẩm của họ sẽ không bị ăn mòn!