Hệ thống tối ưu hóa ắc quy xe nâng là một cải tiến cho hệ thống giám sát xe nâng của chúng tôi. Nó cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng pin, cho phép người quản lý theo dõi hiệu suất, thực hiện các hành động phòng ngừa và tạo báo cáo mở rộng.

Hệ thống này được thiết kế để tối đa hóa việc sử dụng pin đồng thời tích hợp với thiết bị xử lý vật liệu (MHE). Sự tích hợp này cắt giảm đáng kể chi phí tài sản và bảo trì. Hơn nữa, hệ thống còn đề xuất ba chiến lược phù hợp để tăng cường sử dụng pin. Những khuyến nghị này được thiết kế để kéo dài tuổi thọ pin, giảm chi phí vận hành và tác động tích cực đến hiệu quả tài chính chung của hoạt động kho hàng.

  • Cải thiện đáng kể tuổi thọ và mức sử dụng pin
  • Tích hợp liền mạch với Hệ thống giám sát xe nâng
  • Hỗ trợ các mục tiêu sử dụng và bảo trì Thiết bị Xử lý Vật liệu (MHE)
  • Tăng cường sử dụng tài sản và giảm chi phí liên quan đến tài sản
  • Cung cấp những hiểu biết quan trọng cho việc quản lý đội tàu và kho hàng
  • Cung cấp ba cấp độ hiểu biết sâu sắc để nâng cao hiệu suất
  • Giảm chi phí vận hành và bảo trì
  • Góp phần cải thiện lợi nhuận