VAN THỞ THÔNG KHÍ (Vent Breather)

VAN THỞ THÔNG KHÍ (Vent Breather)

Van Thở Thông Khí được trang bị bộ lọc micron để cho phép cân bằng áp suất để bảo vệ khỏi mưa và ngăn ngừa ô nhiễm. 

Van Thở Thông Khí được sử dụng để ngăn chặn các cổng tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm trong khí quyển và thường được tìm thấy trên các xi lanh hoặc van tác động đơn. 

Bên cạnh việc bảo vệ chống lại mưa, cát và các điều kiện môi trường khác, van thở thông khí còn cho phép cân bằng áp suất và thoát khí của thiết bị.  Được trang bị bộ lọc 25 micron, Van thở thông khí ngăn chặn ô nhiễm bên ngoài trong khi cho phép thiết bị hoặc thùng chứa thoát khí tự do! 

  • Cho phép cân bằng áp suất và thoát khí 
  • Bảo vệ khỏi mưa, cát và các điều kiện bên ngoài khác 
  • M3 Máy thông khí chống bắn 
  • M50 Máy thông khí hai chiều 

Enquire About Product