Đóng Gói Chuỗi Lạnh (Cold Chain Packaging)

Bao Bì Chuỗi Lạnh sử dụng Gói đá Gel , Hộp cách nhiệt và Tấm lót nhiệt khi vận chuyển hàng lạnh, để bảo quản và giữ nhiệt độ để duy trì chất lượng của hàng hóa.