Bình Hút Ẩm Gắn Bảng Nhỏ (Small Panel Mounting Desiccators)

Bình Hút Ẩm Gắn Bảng Nhỏ (Small Panel Mounting Desiccators)

Bình Hút Ẩm Gắn Bảng Nhỏ giúp bảo vệ các thiết bị điện tử, điện và máy tính chống ăn mòn, ẩm ướt và nhiễm bẩn. Sản phẩm này có thể kết hợp với đèn báo độ ẩm để theo dõi độ bão hòa độ ẩm. Chất hấp thụ độ ẩm được sử dụng trong bình hút ẩm có thể là gel silica màu xanh hoặc sàng phân tử. Khi gel silica  màu xanh được bão hòa độ ẩm, bình hút ẩm sẽ chuyển từ màu xanh sang màu hồng. Mặt khác, sàng phân tử duy trì độ ẩm tương đối cực thấp cho các ứng dụng cực kỳ nhạy cảm, trong đó thiết bị có thể bị hỏng ngay lập tức do ngưng tụ hơi nước. Đây là một sản phẩm rất hữu ích được sử dụng cho các thiết bị hoặc vỏ được vận hành ở nhiệt độ thấp và không xảy ra ngưng tụ hơi nước.

Công dụng:

  • Thiết bị điện tử
  • Thiết bị điện
  • Thiết bị viễn thông
  • Thiết bị máy tính

Tính năng sản phẩm:

  • Kết hợp chỉ báo độ ẩm
  • Chỉ thị bằng mắt
  • Nhiều mẫu mã có sẵn
  • Bình hút ẩm thay thế ​

Small Panel Mounting Desiccator: Download

Enquire About Product