VCI

Các chất ức chế ăn mòn dễ bay hơi được bão hòa với các đặc tính chống ăn mòn và có nhiều dạng khác nhau nhắm vào các bề mặt khác nhau và ngăn ngừa sự ăn mòn.

VCI giúp bạn bảo vệ hàng hóa tránh khỏi sự ăn mòn từ môi trường hay trong quá trình vận chuyển. Sản phẩm này có sẵn ở các dạng khác nhau bao gồm Màng, Giấy, Chất lỏng, v.v.

 • Bột VCI (VCI Powder)
  Bột VCI Nox-Rust giúp bảo vệ các bề mặt kim loại chống lại sự ăn mòn. Nó bảo quản cho...
 • Giấy VCI (VCI Paper)
  Stream Peak cung cấp cung cấp các loại Giấy VCI , có chọn lọc trong ngành. Công thức độc đáo...
 • VCI Lỏng (VCI Liquids)
  VCI Lỏng là sản phẩm lý tưởng cho quá trình bọc ngoài bảo vệ các tấm thép, cuộn thép và...
 • Màng VCI (VCI Films)
  Màng VCI có các đặc tính VCI, do đó giải phóng các phân tử VCI bám vào bề mặt của...
 • Bộ Khuếch Tán VCI (VCI Emitters)
  Thiết bị khuếch tán VCI hình đĩa nhẹ có chứa chất ức chế ăn mòn đảm bảo một môi trường...
 • Túi VCI (VCI Bags)
  Túi VCI là sản phẩm chuyên dụng bảo vệ các bộ phận kim loại khỏi các tác động ăn mòn....