VCI

Các chất ức chế ăn mòn dễ bay hơi được bão hòa với các đặc tính chống ăn mòn và có nhiều dạng khác nhau nhắm vào các bề mặt khác nhau và ngăn ngừa sự ăn mòn.

VCI giúp bạn bảo vệ hàng hóa tránh khỏi sự ăn mòn từ môi trường hay trong quá trình vận chuyển. Sản phẩm này có sẵn ở các dạng khác nhau bao gồm Màng, Giấy, Chất lỏng, v.v.

 • Bột VCI (VCI Powder)
  Các chất ức chế ăn mòn dễ bay hơi được bão hòa với các đặc tính chống ăn mòn và...
 • Giấy VCI (VCI Paper)
  Các chất ức chế ăn mòn dễ bay hơi được bão hòa với các đặc tính chống ăn mòn và...
 • VCI Lỏng (VCI Liquids)
  Các chất ức chế ăn mòn dễ bay hơi được bão hòa với các đặc tính chống ăn mòn và...
 • Màng VCI (VCI Films)
  Các chất ức chế ăn mòn dễ bay hơi được bão hòa với các đặc tính chống ăn mòn và...
 • Bộ Khuếch Tán VCI (VCI Emitters)
  Các chất ức chế ăn mòn dễ bay hơi được bão hòa với các đặc tính chống ăn mòn và...
 • Túi VCI (VCI Bags)
  Các chất ức chế ăn mòn dễ bay hơi được bão hòa với các đặc tính chống ăn mòn và...