Coldmark là một thiết bị chỉ báo nhiệt độ sử dụng một lần cho các ứng dụng đóng gói yêu cầu giám sát chặt chẽ các độ lệch nhiệt độ thấp. Nhãn này được thiết kế với độ nhạy để phát hiện khi nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng được xác định trước. 

Cảnh Báo Nhiệt Độ Sử Dụng Một Lần Hiệu Quả 

Nhãn kích hoạt trong vòng khoảng 30 phút và trải qua chuyển đổi màu từ trong suốt sang màu tím khi vượt qua ngưỡng nhiệt độ thấp được xác định trước. Để theo dõi nhiệt độ hiệu quả, nên đặt Coldmark ở vị trí dễ dàng nhìn thấy cho người nhận khi vận chuyển đến.

Hệ thống cảnh báo trực quan này hữu ích cho các chủ hàng và người xử lý, vì nó nhanh chóng chỉ ra khả năng tiếp xúc với các điều kiện lạnh. Nhãn cảnh báo duy trì tính toàn vẹn của hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ trong quá trình vận chuyển, đảm bảo rằng bất kì tiếp xúc lạnh không mong muốn nào cũng có thể được xác định và giải quyết ngay lập tức. 

Có thể gắn trực tiếp Coldmark lên sản phẩm hoặc đặt trong bao bì. Tính linh hoạt về vị trí đặt đảm bảo rằng nhãn ở vị trí hiệu quả nhất để phát hiện và chỉ ra bất kỳ độ lệch nhiệt độ thấp không mong muốn. 

Vị Trí Linh Hoạt Để Giám Sát Hiệu Quả 

Để duy trì độ chính xác và hiệu quả, điều cần thiết là bảo quản nhãn trong các điều kiện cụ thể. Nhiệt độ bảo quản được khuyến nghị cho nhãn cao hơn ít nhất 5°C so với điểm kích hoạt của nó, nhưng nó không được vượt quá tối đa 43°C. 

Tuân thủ các hướng dẫn bảo quản này là rất quan trọng để duy trì độ chính xác và tin cậy của nhãn. Bằng cách đặt và lưu trữ đúng cách, người dùng có thể tối ưu hóa chức năng, đảm bảo nhãn giám sát nhiệt độ chính xác và tin cậy, dùng cho các lô hàng yêu cầu kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt.

 • Bằng chứng hữu hình về việc tiếp xúc với điều kiện nhiệt độ bất lợi
 • Giải pháp tiết kiệm chi phí để giám sát chặng cuối
 • Hiệu quả đáng khen của bao bì dây chuyền lạnh
 • Độ chính xác nhiệt độ: +/- 1ºC
 • Thời gian kích hoạt: 30 phút hoặc ít hơn
 • Điều kiện lưu trữ: Lưu trữ sản phẩm trên nhiệt độ kích hoạt, lên đến 43ºC
 • Thời hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày bán hàng

 

Nhiệt độ có sẵn:

 • -3°C/26°F
 • 0°C/32°F
 • 2°C/36°F
 • 5°C/41°F
 • 10°C/50°F

Tài Liệu Sản Phẩm ColdMark: Download