Nhãn nhiệt độ này đi kèm với năm cấp độ riêng biệt. Mỗi cấp độ ứng với một phạm vi nhiệt độ cụ thể và khi đạt hoặc vượt qua các ngưỡng được xác định trước này, các chỉ số trên nhãn sẽ chuyển màu.

Thiết Kế Hóa Học Cho Độ Chính Xác Cao

Chỉ báo nhiệt độ được thiết kế để thay đổi màu sắc ở nhiệt độ cụ thể, cung cấp các chỉ số nhiệt độ chính xác trong quá trình vận chuyển. Sự thay đổi màu sắc không thể đảo ngược, ngăn chặn sự giả mạo và chỉ ra rõ độ lệch nhiệt độ cho các chủ hàng và người xử lý.

Ban đầu là màu bạc, các chỉ số này chuyển sang màu đen đậm, giúp người dùng nhìn rõ ràng và ngay lập tức. Sự thay đổi màu sắc này là một tín hiệu quan trọng giúp giám sát và duy trì điều kiện nhiệt độ tối ưu trong các môi trường công nghiệp khác nhau, đảm bảo an toàn, hiệu quả và tin cậy trong các quy trình mà nơi kiểm soát nhiệt độ là tối quan trọng.

Theo Dõi Chính Xác Bằng Các Chỉ Số Thay Đổi Màu

Nhãn hoạt động bằng cách sử dụng các điểm nóng chảy của hóa chất hữu cơ tinh chế, mỗi điểm mang lại một chuyển đổi màu duy nhất với độ chính xác cao. Các hợp chất hóa học riêng biệt này được áp dụng làm lớp phủ riêng lẻ trên chất nền giấy chuyên dụng cho mỗi mức nhiệt độ.

Khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng được chỉ định, hợp chất hóa học tương ứng tan chảy. Quá trình nóng chảy này kích hoạt hóa chất trên đế giấy, dẫn đến sự thay đổi về màu sắc không thể đảo ngược.

Sự thay đổi màu sắc sống động và vĩnh viễn này là một chỉ số hiệu quả và đáng tin cậy cho thấy nhiệt độ đã vượt qua giới hạn an toàn. Nhãn của chúng tôi có thể sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp và an toàn xã hội quan trọng, trong đó việc giám sát nhiệt độ chính xác là rất cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn.

Lợi ích

 • Thiết kế nhỏ gọn để sử dụng ở những khu vực chật hẹp và hạn chế về không gian
 • Độ chính xác đến ± 2% giá trị Fahrenheit
 • Phạm vi nhiệt độ từ 105°F (40°C) đến 500°F (260°C)
 • Hồ sơ thường trực để kiểm tra và kiểm soát chất lượng
 • Miễn phí hiệu chuẩn
 • Chống dầu, nước và hơi nước
 • Kích thước nhãn: đường kính 14mm

Ứng dụng

 • Kiểm soát quá trình
 • Kiểm tra & đo lường
 • Chế tạo
 • Ô tô
 • Kiểm soát chất lượng
 • Chỉ số an toàn
 • Không gian vũ trụ
 • Đồ ăn
 • Sự bảo hành
 • Bảo trì
 • Thuộc về y học
 • Khoan
Đồng hồ 1 40°C 43°C 45°C 49°C 54°C
104°F 109°F 115°F 120°F 129°F
Đồng hồ 2 60°C 65°C 71°C 77°C 82°C
140°F 149°F 160°F 171°F 180°F
Đồng hồ 3 88°C 93°C 99°C 104°C 110°C
190°F 199°F 210°F 219°F 230°F
Đồng hồ 4 116°C 121°C 127°C 132°C 138°C
241°F 250°F 261°F 270°F 280°F
Đồng hồ 5 143°C 149°C 154°C 160°C 166°C
289°F 300°F 309°F 320°F 331°F
Đồng hồ 6 171°C 177°C 182°C 188°C 193°C
340°F 351°F 360°F 370°F 379°F
Đồng hồ 7 199°C 204°C 210°C 216°C 224°C
390°F 399°F 410°F 421°F 435°F
Đồng hồ 8 232°C 241°C 249°C 254°C 260°C
450°F 466°F 480°F 489°F 500°F

 

Tài Liệu Sản Phẩm Thermax: Download