Warmmark Duo là thiết bị chỉ báo nhiệt độ sử dụng một lần, tiết kiệm chi phí, được thiết kế để theo dõi nhiệt độ trong quá trình vận chuyển và lưu trữ hàng hóa.

Khả Năng Giám Sát Nhiệt Độ Nâng Cao

Chỉ báo đóng gói cảnh báo người dùng ngay lập tức thông qua màn hình cửa sổ của nó khi các sản phẩm phải chịu nhiệt độ cao. Tính năng này đặc biệt có lợi cho các sản phẩm có yêu cầu ổn định nhiệt độ cụ thể và xác định hồ sơ hết hạn, vì nó đo chính xác thời gian tiếp xúc với nhiệt độ.

Chuyển động màu tạm dừng khi nhiệt độ trở lại mức an toàn. Điều này cho phép đánh giá chính xác thời gian tiếp xúc với nhiệt độ cao. Warmmark Duo có thiết kế thân thiện với người dùng, dễ dàng gắn vào sản phẩm hoặc bao bì của chúng.

Ngưỡng Nhiệt Độ Kép Để Theo Dõi Toàn Diện

Được trang bị các ngưỡng kích hoạt kép đặt ở 10°C và 34°C, Warmmark Duo cung cấp cách tiếp cận chi tiết để theo dõi nhiệt độ. Trong điều kiện bình thường, nơi nhiệt độ vẫn còn trong giới hạn an toàn, các cửa sổ chỉ báo vẫn giữ màu trắng, biểu thị môi trường nhiệt độ ổn định.

Tuy nhiên, cửa sổ chỉ báo sẽ dần dần hiển thị điểm đánh dấu màu đỏ nếu nhiệt độ vượt quá ngưỡng được xác định trước. Sự thay đổi trực quan này cho thấy mức độ và thời gian tiếp xúc của sản phẩm với nhiệt độ quá mức, cung cấp một công cụ quan trọng để kiểm soát chất lượng trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

Lợi ích

 • Chỉ báo thời gian/nhiệt độ ngưỡng kép
 • Kích hoạt với tab kéo
 • Bằng chứng hữu hình về việc tiếp xúc với các điều kiện nhiệt độ bất lợi
 • Hiệu quả trong hệ thống bao bì chuỗi lạnh
 • Tiết kiệm chi phí và không gian vì các chỉ báo không yêu cầu đóng gói hoặc bảo quản đặc biệt
 • Có sẵn các tuỳ chọn cho việc đóng gói khối lượng lớn

Ứng dụng

 • Dược phẩm
 • Chẩn đoán
 • Vắc-xin
 • Sinh học
 • Bộ dụng cụ kiểm tra
 • Mẫu vật kiểm tra
 • Hóa chất
 • Sơn

Tài Liệu Sản Phẩm WarmMark: Download