Warmmark Long Run là một giải pháp kinh tế sử dụng một lần để theo dõi sự thay đổi nhiệt độ trong suốt quá trình vận chuyển và lưu trữ hàng hóa. Chỉ số đóng gói này theo dõi chính xác các biến động nhiệt độ, đảm bảo xử lý an toàn và bảo quản các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ trong suốt hành trình của chúng.

Rõ Ràng Chỉ Định Nhiệt Độ

Chỉ báo dài hạn của WarmMark Long Run được thiết kế để gắn đơn giản với các sản phẩm hoặc bao bì của chúng, cung cấp bằng chứng tiếp xúc với các điều kiện nhiệt độ không thuận lợi. Sự hiện diện của nó đảm bảo rằng các vấn đề liên quan đến nhiệt độ được xác định kịp thời, khiến việc kiểm tra sản phẩm ngay lập tức khi chỉ ra lạm dụng nhiệt độ.

Chỉ số này được hiệu chỉnh chính xác để báo hiệu khi một sản phẩm đã được tiếp xúc trong một thời gian dài đến nhiệt độ trên 10°C hoặc 31°C. Nó có tính năng cảnh báo trực quan rõ ràng và dễ hiểu trong cửa sổ hiển thị của nó, cho biết nếu các sản phẩm đã trải qua nhiệt trong thời gian phơi sáng quá mức.

Khả Năng Giám Sát Đáng Tin Cậy Và Mở Rộng

Chỉ báo vẫn còn màu trắng nếu sản phẩm vẫn còn trong giới hạn nhiệt độ an toàn. Một màu đỏ sẽ tiến lên rõ ràng thông qua cửa sổ chỉ báo nếu nhiệt độ vượt quá ngưỡng định trước. Chuyển động của màu dừng lại khi nhiệt độ giảm xuống phạm vi an toàn, đánh dấu khoảng thời gian sản phẩm phải chịu nhiệt độ bất lợi.

Với khả năng giám sát sự thay đổi nhiệt độ trong 7 ngày, WarmMark Long Run dành cho hàng hóa nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ. Thời lượng hiển thị thay đổi tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của việc tiếp xúc với nhiệt độ, khiến nó trở thành công cụ thiết yếu để quản lý các sản phẩm có yêu cầu về độ ổn định chính xác và các thông số hết hạn trong các điều kiện nhiệt cụ thể.

Lợi ích

 • Bằng chứng hữu hình về việc tiếp xúc với các điều kiện nhiệt độ bất lợi
 • Hiệu quả cao trong dây chuyền đóng gói lạnh
 • Tiết kiệm chi phí và không gian vì các chỉ thị không yêu cầu đóng gói hoặc bảo quản đặc biệt.
 • Có sẵn trong các cấu hình được trang bị sẵn cho môi trường đóng gói khối lượng lớn
 • Chỉ báo thời gian/nhiệt độ với thời gian phơi sáng (tối đa 7 ngày)
 • Có thể kích hoạt tại hiện trường với tab kéo

Các ứng dụng

 • Hoa
 • Sô cô la
 • Thịt sống và nấu chín
 • Giao bữa ăn
 • Dược phẩm
 • Mẫu vật và mẫu mô
 • Hóa chất

Tài Liệu Sản Phẩm WarmMark: Download