Warmmark là một thiết bị cảnh báo nhiệt độ sử dụng một lần giúp cảnh báo khi nhiệt độ vượt quá giới hạn chấp nhận được. Hệ thống cảnh báo trực quan này là một giải pháp đóng gói để duy trì tính toàn vẹn của dây chuyền lạnh và ngăn chặn hàng hoá hư hỏng. 

Giám Sát Ngưỡng Nhiệt Độ 

Cảnh báo nhiệt độ có ba cửa sổ riêng biệt: ngắn, trung bình và dài – đưa ra đánh giá toàn diện về thời gian và mức độ nghiêm trọng của việc tiếp xúc với nhiệt độ. 

Khi đạt đến ngưỡng nhiệt độ xác định trước, chỉ báo thay đổi thành màu đỏ và bắt đầu đếm ngược, với mỗi dấu chấm được chiếu sáng dần dần để biểu thị mức độ và thời gian phơi sáng. Việc phân loại độ dài phơi sáng thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ. Ví dụ, một tiếp xúc “ngắn” kéo dài 2 giờ ở 0°C (32°F) 

Tuy nhiên, ở nhiệt độ cao hơn, chẳng hạn như 25°C (77°F) trở lên, thời gian này rút ngắn xuống còn 30 phút, cung cấp phản ứng nhạy cảm hơn đối với sự thay đổi nhiệt độ. Điều này cho phép người dùng xác định độ an toàn sản phẩm và quyết định xem liệu việc thay thế có cần thiết hay không. 

Giám Sát Chính Xác Biến Động Nhiệt Độ 

Kích hoạt Warmmark rất đơn giản: mở ra và kéo tab để kích hoạt, sau đó loại bỏ lớp nền dính và gắn nó vào một bề mặt khô, sạch. 

Tính linh hoạt của Warmmark làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng trong các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm bánh kẹo, thực phẩm, chế biến thịt, trồng hoa, sản xuất hóa chất, nghiên cứu khoa học và dược phẩm. Khả năng thích ứng của nó đảm bảo giám sát nhiệt độ trong một loạt các môi trường và ứng dụng.

 • Bằng chứng hữu hình về việc tiếp xúc với các điều kiện nhiệt độ bất lợi
 • Giải pháp tiết kiệm về chi phí để theo dõi chặng cuối
 • Hiệu quả không gian như các chỉ số không yêu cầu bao bì hoặc lưu trữ đặc biệt
 • Hiệu quả trong hệ thống đóng gói dây chuyền lạnh
 • Có sẵn các hình dạng, được trang bị trước cho môi trường đóng gói khối lượng lớn
 • -18°C / 0°F
 • 0°C / 32°F
 • 5°C / 41°F
 • 8°C / 46°F
 • 10°C / 50°F
 • 20°C / 68°F
 • 25°C / 77°F
 • 30°C / 86°F
 • 37°C / 99°F

Tài Liệu Sản Phẩm WarmMark: Download