Sàng phân tử là gì?

Sàng phân tử là gì?
Published On:November 19, 2021 Revised On:April 12, 2024

Sàng phân tử là vật liệu có lỗ chân lông đồng đều hoặc kích thước bằng nhau. Đường kính của các lỗ chân lông này rất giống với các phân tử kích thước nhỏ. Vì vậy, các phân tử có đường kính lớn hơn đường kính lỗ chân lông không thể xâm nhập hoặc được hấp thụ trong khi các phân tử kích thước nhỏ hơn có thể.

Hỗn hợp các phân tử có kích thước khác nhau sẽ được đưa qua sàng hoặc ma trận để các phân tử có trọng lượng phân tử cao hơn sẽ rời khỏi cơ sở trước sau đó là các phân tử nhỏ hơn.

Sàng phân tử sẽ được sử dụng trong quá trình tách các phân tử dựa trên kích thước của chúng, được gọi là sắc ký.

Giống như silica gel hoặc alumina hoạt hóa, nó cũng được sử dụng làm chất hút ẩm trong các quy trình công nghiệp.

Đường kính của lỗ chân lông của rây được đo bằng angstroms (Å) hoặc nanomet (nm).

Nhiều loại sàng phân tử có sẵn để ứng dụng trên thị trường.

Các sàng phân tử cực kỳ hiệu quả để loại bỏ nước từ chất lỏng và khí. Chúng thậm chí còn hiệu quả hơn các chất hút ẩm như alumina hoạt tính hoặc silica gel vì thành phần tinh thể của chúng.

Sàng phân tử có thể tạo ra các sản phẩm hầu như không có nước. Chúng rất hữu ích trong các hoạt động gây lạnh khi khí cần được hóa lỏng, hoặc để ngăn chặn nó đóng băng, nước cần phải được hấp thụ hoàn toàn.

Các ứng dụng cơ bản của sàng phân tử bao gồm dòng khí khô trong ngành dầu khí và dung môi sấy trong phòng thí nghiệm cùng với các ứng dụng xúc tác khác nhau. Chúng cũng được sử dụng cho các tương tác không khí và lắp ráp thanh lọc chất lỏng.

So với bất kỳ hệ thống nào khác, sử dụng sàng phân tử để loại bỏ tạp chất khỏi chất lỏng hoặc khí là rất dễ dàng, bởi vì chúng có thể được thiết kế theo tạp chất kích thước mà người ta muốn lọc.

Dễ sử dụng và siêu hiệu quả là những khía cạnh quan trọng nhất làm cho rây phân tử trở thành một giải pháp rất quan trọng so với bất kỳ loại chất hút ẩm nào khác có sẵn trên thị trường.

Related Blogs